Werkwijze volwassenen 

Intake

Als je denkt dat ik wellicht iets voor u/ jou of je kind kan betekenen, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ik vertel  wat meer over mezelf en Coaching Praktijk Gezi(e)n. Ik vraag je iets over jezelf te vertellen en wat jouw hulpvraag globaal is. Aan de hand daarvan kan ik je uitleggen hoe we met een dergelijke hulpvraag omgaan. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Soms is het raadzaam eerst de huisarts te raadplegen, om een lichamelijke oorzaak van bepaalde klachten uit te sluiten. In het intake gesprek zullen we hierop ingaan.

Deze intake is vrijblijvend. Als je na de kennismaking toch besluit geen gebruik van mijn diensten te willen maken, is dat geen enkel probleem. 

 

Locatie

We gaan met elkaar in gesprek in een rustige, ontspannen, ongedwongen omgeving, waar we ongestoord kunnen praten en luisteren. Het adres van de spreekruimte is: Henriëtte Roland Holsterf 134, Dordrecht (zie Samenwerking).  Ik kan ook bij u thuis komen, als u dat wenst. Het is wel belangrijk dat u niet gestoord wordt door bijvoorbeeld kinderen of onverwacht bezoek. 

 

Wandelcoaching

Bent u niet zo'n prater in een face to face setting of bent u liever in beweging dan lang stil te zitten? Wellicht is wandelcoaching dan een mooi alternatief voor u. We lopen in een rustige, landelijke omgeving, op uw eigen tempo en bespreken tussentijds uw hulpvraag. Indien gewenst, nemen we een pauze. Na de wandelcoachsessie ontvangt u een mail met een samenvatting van wat we besproken hebben en welke opdracht ik u eventueel voor de volgende keer meegeef. 

Start

 

Als je na de intake hebt besloten verder te gaan met Praktijk Gezi(e)n, plannen we de eerste afspraak in. We starten de gesprekken met:

Het verhelderen en duidelijk maken van je hulpvraag.

Soms is de situatie na doorvragen eigenlijk minder complex dan je ervaart. Maar het kan ook zijn dat er juist een diepere oorzaak achter je hulpvraag schuilt.  Het kan zijn dat we er tijdens deze eerste sessies achter komen dat er een diepere oorzaak of een bepaald ziektebeeld meespeelt, waarvoor ik niet de juiste ervaring heb. In dat geval bespreken we samen wat passende hulpverlening voor u kan zijn en verwijs ik u daar naar door. 

Pas als we de hulpvraag helder hebben kunnen formuleren, gaan we verder naar de volgende fase:

 

Een duidelijk doel stellen.

We gaan nu met elkaar bedenken hoe we de situatie gaan veranderen. Hiervoor hebben we een doel nodig waar we naar toe gaan werken. We gaan een specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden doel formuleren. De zogenaamde SMART methode.

Specifiek wil zeggen dat het een duidelijk en smal doel is. Als we bijvoorbeeld zeggen: "ik wil het minder druk hebben" , noemen we dat niet specifiek en te breed. "Ik wil elke dag een uur tijd voor mezelf hebben" is smal en specifiek. Het is ook meetbaar, je kunt op de klok zien of je inderdaad een uur tijd voor jezelf hebt gehad.  We kijken of het doel ook acceptabel is. Is het haalbaar voor je? Tijdgebonden wil zeggen dat we een tijd stellen aan het behalen van het doel. Bijv: "over vier weken wil ik bereikt hebben dat ik.............."

 

Vervolg

 

Na de startfase, waarin we de hulpvraag verhelderd hebben en een duidelijk doel geformuleerd hebben, gaan we:

 

Een werkplan opstellen.

Je ziet het goed: geen behandelplan bij coaching. Ik ga je niet behandelen. Coaching is erop gericht jouw zelf aan het denken en aan het werk te zetten om te gaan veranderen. Maar geen nood, je zult zien dat je, door deze werkwijze hiervoor tijd en moed en zin krijgt! Het voordeel van deze methode is, dat je blijvend resultaat boekt. Je hulpverlener heb je immers niet altijd bij je voor de rest van je leven. Jezelf wel!

Nu we weten wat je hulpvraag concreet is en waar we naartoe willen/wat we willen bereiken, kunnen we de weg naar het einddoel  gaan uitstippelen. We stellen indien nodig tussen-doelen en kijken welke technieken je eventueel kunnen helpen je doel te bereiken. Ik kan je nu ook een indicatie geven van het aantal sessies dat we waarschijnlijk nodig zullen hebben om tot het doel te komen.

Ondersteunende technieken

Ik kan je verschillende ondersteunende technieken aanbieden en aanleren. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen, rustgevende ademhalingstechnieken, mindfullness, gedachtetraining en taakconcentratie. Maar ook het invullen van bepaalde schema's en lijsten kunnen verhelderend werken en bijdragen aan een meer op jou persoonlijkheid toegespitste aanpak.

 Natuurlijk is niets verplicht. Ik leg altijd duidelijk uit hoe het werkt en we kijken samen of je vertrouwen hebt in de werking van de oefeningen. 

Actief

Naast het praten met elkaar vraag ik je ook regelmatig iets te doen. Bijvoorbeeld e.e.a. opschrijven op het white board of op papier, maar ook even iets creatief tussendoor, wanneer daar behoefte aan is. Ook kunnen we even naar buiten gaan tussendoor, of u kunt als u dat wenst even alleen gelaten worden.  

 

Ik geef regelmatig opdrachten mee voor thuis. Dit varieert van bijvoorbeeld het bijhouden/registreren van uw klachten tot het maken van een programma voor uw dagelijkse bezigheden. Het inplannen van ontspanning, elke dag een eindje wandelen of een gesprek aangaan met die voor u lastige collega...Er wordt dus ook wel iets van u verwacht als u voor coaching kiest! Natuurlijk allemaal in overleg en op uw mogelijkheden en persoonlijkheid afgestemd. 

 

Vertrouwelijkheid

Niets uit het traject zal worden besproken met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

Ik schrijf zelf tijdens de sessies veel op, om goed helder te houden wat we hebben besproken. Na de sessies ontvangt u per mail een samenvatting van wat we hebben besproken. Hierop kunt u reageren, indien ik iets niet juist heb verwoord of geïnterpreteerd.

Indien gewenst kunnen deze mails verzonden worden met een privacy code zodat ze alleen door uzelf geopend kunnen worden.

 

Voor de werkwijze bij kinderen, verwijs ik u naar het hoofdstuk:  Het kind