De Missie en Visie van Praktijk Gezi(e)n

 

Missie

Christelijke Identiteit en mensbeeld

Praktijk Gezi(e)n werkt vanuit de christelijke waarden en normen. Voor mij zijn mensen gelijkwaardig en hoeft niemand zich boven een ander te verheffen. Ieder mens is een wonderlijk schepsel van God en heeft zijn/haar talenten gekregen. Indien gewenst zoeken we samen (opnieuw) naar jou unieke talenten. 

Elk kind, elk mens is uniek. Elke situatie is uniek. Elke hulpvraag is uniek. Daarom kun u van mij een uniek, op uw persoonlijkheid, hulpvraag en situatie aangepast coachingstraject verwachten.

Uw identiteit is geen voorwaarde voor praktijk Gezi(e)n. Het kan een aanvulling zijn. Als u niet de christelijke identiteit hebt, bent u niet minder welkom!

 

Het gezin gezien

Het gezin gezien. Het gezin mag geen ondergeschoven kindje worden. In de huidige maatschappij is dit op verschillende terreinen helaas wel de praktijk geworden. Ik vind het belangrijk dat een vader/moeder voor wie het gezin de hoofdtaak en hoofdzaak is, meetelt. Kennis van de taken die een gezin runnen met zich meebrengt en respect en bewondering hiervoor, vind ik belangrijk. 

 

Uniek

Elk kind, ieder mens heeft talenten.

Soms is iemand dat zó kwijt geraakt, dat het niet direct zichtbaar is. Dan is het zeker belangrijk, samen weer te ontdekken wat je mooie eigenschappen zijn, die je hebt gekregen en die je mag gebruiken en ontplooien. Zo werken we meteen ook aan je zelfvertrouwen. 

Ik wil mijn cliënten meer/weer bewust maken van hun persoonlijke eigenschappen en talenten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en met meer blijdschap en dankbaarheid leven.

 

Maatwerk

In tegenstelling tot veel reguliere hulpverleners/psychologen, ben ik van mening dat er geen pasklare, uitgewerkte methode of oplossing voor een probleem uit een laatje getrokken kan worden. Elk uniek mens met een unieke hulpvraag, heeft een unieke behandeling nodig.  Maatwerk dus.

Groei 

Ik vind het belangrijk dat de hulpvrager aan het einde van het coachingstraject is gegroeid en ontwikkeld in zijn/haar persoonlijkheid en vaardigheden (tools) heeft meegekregen om de moeilijkheden in de toekomst beter de baas te kunnen of zelfs te voorkomen.

 

Vakmanschap

Ik blijf ook zelf in ontwikkeling zowel in mijn vakmanschap als persoonlijkheid. Hiervoor sluit ik mij aan bij de NOBCO.

 

 

Visie

Praktijk Gezi(e)n  wil mensen laten groeien en bloeien. Ik zie graag dat mensen sterker en beter in relatie komen te staan met zichzelf en degene die voor hen belangrijk zijn in hun leven.

Heb je naasten lief zoals je zelf, houdt ook in dat je jezelf mag liefhebben!

 

Positieve benadering

Ieder kind, ieder mens is een uniek wonder van God met zijn/haar eigen talenten. Vanuit deze visie werk ik met zowel de kinderen als de volwassenen in mijn Praktijk. Iedereen mag er zijn en we gaan met elkaar (opnieuw) ontdekken en focussen op uw/jou talenten.

Uiteraard luister ik naar uw/jou problemen en bespreken we die samen. We zoeken naar oplossingen. Maar dit proces omlijsten we met een mooie lijst. Namelijk de unieke lijst van jou mooie eigenschappen en talenten. 

 

Denken in mogelijkheden

Hoe complex een situatie ook is, hoe moeilijk de problemen ook zijn, coaching is altijd nuttig. Als een situatie niet kan veranderen, kun je leren er zo effectief mogelijk mee om te gaan. In de gesprekken die we hebben, gaan we alles vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Dat opent perspectieven! Je wordt zelf op een andere manier aan het denken gezet en zo kom je zelf tot mogelijkheden en oplossingen. 

 

Praktijk gericht

Een coachingstraject bij Praktijk Gezi(e)n is praktijkgericht. Het verleden en huidige problemen komen uiteraard aan de orde. Er is alle ruimte om zo veel en zo lang u/jij hier behoefte aan hebt, te praten over jou moeilijkheden. Toch gaan we de stap zetten naar de oplossing. Samen formuleren we een doel waar je naar toe gaat werken. Meestal zijn zes tot acht sessies voldoende om een echte blijvende verbetering te bewerkstelligen.

 

Meerdimensionale benadering

Coaching Praktijk 'Gezi(e)n' benadert ieder individu meerdimensionaal. Dit houd in dat ik verder kijk dan alleen de persoon die voor mij zit. Jou sociale leven, je werk, je gezin, je partner, je zelfbeeld, je lichamelijke klachten, je leefstijl, de invloed van ervaringen uit je verleden,  je belastbaarheid en belasting... Het staat allemaal met elkaar in verband. Kortom: je psyche, je lichaam en je omgeving werken nauw samen met elkaar.  Door deze benadering kunnen we er ook samen voor zorgen dat er een gezonde balans ontstaat tussen de verschillende aspecten, waardoor je sterker wordt en meer energie krijgt. Zo kun je het leven, met alle moeilijkheden die het in zich heeft, beter aan en heb je veel meer oog voor de mooie, positieve dingen.

 

Meerwaarde

Waarin onderscheid ik mij van soortgelijke praktijken?
Praktijk Gezi(e)n onderscheidt zich in de eerste plaats door haar Christelijke identiteit.

 Voor hulpvragers die hun christelijke geloofsovertuiging meegenomen willen zien,
onderscheidt Praktijk Gezi(e)n zich doordat zij deze kan integreren tijdens de sessies.

Ik geef aan hulpvragers de zekerheid dat ik geen methoden of hulpverleningsmodellen hanteer die tegen het Woord van God ingaan.

Verder onderscheid ik mij door mijn gecertificeerde diploma en binnenkort de inschrijving bij de brancheorganisatie. 

Ook de positieve benadering, waarbij onmogelijkheden plaats maken voor mogelijkheden zijn specifiek voor mijn werkwijze.

In tegenstelling tot veel reguliere psychologen en hulpverleners, ben ik van mening dat er geen pasklare methode of oplossing uit een laatje getrokken kan worden, maar dat elk uniek mens en elk uniek probleem een unieke behandeling nodig heeft.  

Wil je weten hoe we te werk gaan?

Lees meer...Werkwijze