Als alles niet vanzelf gaat...

Soms heeft een kind een steuntje in de rug nodig...

Wanneer kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende en effectieve vorm van begeleiding voor kinderen die om verschillende redenen problemen met zichzelf en/of de omgeving ervaren. Deze problemen kunnen het functioneren, het welzijn en de ontwikkeling van het kind soms behoorlijk in de weg zitten. Het kan lastig zijn voor het kind of het gezin om het probleem zelf op te lossen. Op dat moment kan een kindercoach uitkomst bieden.

Ervaart u problemen met de opvoeding en wilt u zelf daarvoor hulp, kijk dan bij Gezin en opvoeding

Praktijk Gezi(e)n is er voor je kind. Gaat het niet goed met je kind, gedraagt hij/zij zich anders, oogt je kind niet gelukkig? Trek dan zéker aan de bel, tijdig ingrijpen kan veel leed voorkomen! Ik bied coaching aan voor kind en ouder(s) bij:

Pesten (let op: negeren is ook pesten, en minstens zo ingrijpend!)

Onrust

Angst en paniek

Faalangst

Onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens

 Echtscheiding 

Rouw

Pubertijd

Ontwikkelingsachterstand 

Gedragsproblemen

Hooggevoeligheid

Hoogbegaafdheid

AD(H)D

Of misschien kun je (nog) geen mogelijke oorzaak noemen voor de problemen. Ook dan is je kind van harte welkom. 

 

Werkwijze kindercoaching

 

Het intakegesprek

Als u denkt dat uw kind bij mij op de juiste plek is, maakt u vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek. Uw kind is hierbij niet aanwezig.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding. Samen met het ingevulde intakeformulier en aanvullende informatie probeer ik een zo’n helder mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Kindercoaching is een kortdurend traject. Gemiddeld werk ik 6 tot 8 keer met een kind. Wanneer de hulpvraag buiten mijn deskundigheid blijkt te liggen, zal ik doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening. 

Kinderen vanaf 14 jaar kunnen indien gewenst,  zonder ouder(s) bij mij terecht voor het intakegesprek, mits hiervoor toestemming is gegeven door de ouder(s).

 

De coachingssessies

De kindercoachingssessies duren ongeveer een uur. U bent hierbij als ouders niet aanwezig. De sessies worden afgestemd op uw kind. We zoeken een manier die het beste bij uw kind past.

Bij jonge kinderen is werken met poppetjes en/of diertjes bijvoorbeeld een mogelijkheid om op een speelse manier meer onderliggende emoties te ontdekken. Ook kan ik op deze manier het kind meer bewust maken van bepaald gedrag en een boodschap overbrengen  die richting de oplossing koerst.

Bij wat oudere kinderen is tekenen en schrijven een optie die vaak opening geeft en perspectieven opent. Ook creatief bezig zijn tijdens het praten werkt vaak ontspannen. Sommige kinderen schrijven graag op het bord. 

 

Het verhelderen van de hulpvraag

De volgorde van de werkwijze is bij kindercoaching niet veel anders dan bij reguliere coaching. Zie Werkwijze. Natuurlijk benaderen we het kind op zijn/haar eigen niveau en passen we ons aan aan de interesse en persoonlijkheid van het kind. 

We gaan, zoals ook omschreven bij de algemene werkwijze, eerst de hulpvraag verhelderen. Welk probleem ervaart het kind. Waar heeft het kind het meeste last van. Ook hier geldt: er kan een onderliggend probleem zijn, dat niet meteen aan de oppervlakte ligt, maar waar we bij het zoeken naar de kern van de hulpvraag, achter komen. 

 

Het doel

Ook voor kindercoaching geld dat we een duidelijk en concreet doel gaan stellen. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, SMART dus  (zie Werkwijze).

We zullen het doel dat we samen gaan maken, aan deze begrippen toetsen. U krijgt het vervolgens ook te lezen. 

Als we deze fase hebben afgerond, en we weten dus wat de hulpvraag is en waar we naar toe willen, gaan we bekijken hoe we  naar ons einddoel toe gaan werken. Bij wat oudere kinderen in overleg. Bij de jongere kinderen maak ik zelf een werkplan. Uiteraard delen we dit weer met u als ouder(s). 

 

Zelfvertrouwen

Uw kind heeft een hulpvraag. Er is dus iets dat niet gaat zoals hij/zij zou willen of zoals de omgeving verwacht. Hierdoor is uw kind extra vatbaar voor minderwaardigheidsgevoelens. Het kind kan het als falen zien, dat het niet aan de verwachtingen kan voldoen.

We werken daarom altijd aan het zelfvertrouwen van uw kind. Wat de hulpvraag ook is. We gaan met het kind (opnieuw) zijn/haar kwaliteiten ontdekken en die inzetten om naar het doel te werken. Door te focussen op de talenten van het kind, voelt het kind zich beter, wat de problemen verkleind. Ook wordt het kind sterker, waardoor het problemen beter aan kan.

U vindt hierover ook informatie bij Missie en Visie.

 

Technieken

Ik kan uw kind helpende technieken aanbieden en in combinatie met thuis oefenen, aanleren. Dit zal altijd in overleg met u als ouder(s) zijn. U kunt hierbij denken aan mindfulness voor kinderen, taakconcentratie oefeningen, rustgevende gedachten e.d.

 

 

Contact met u als ouder(s)

Van elke sessie ontvangt u een samenvatting, waarin ik de meest relevante informatie met u deel. Ook wordt hierin het plan voor de volgende sessie verwoord  een opdracht waaraan uw kind gaat werken. U kunt mij altijd uw vragen stellen of zorgen uiten. Ik vind goed contact, ook met de ouders, erg belangrijk.

 

Na ongeveer drie sessies heb ik graag een evaluatiegesprek met u, over de groei en voortgang van het kind. We bespreken de ervaringen en ik geef zo nodig tips/ adviezen. Ook overleggen we hoe we het traject gaan voortzetten.

 

Vertrouwelijkheid:

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat alles wat uw kind met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dit betekent dat ik bepaalde informatie niet zal delen met de ouders, als het kind dit van mij vraagt en dit ter bevordering van het resultaat is. 

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of van anderen in gevaar is.

Uiteraard zal ik de ouder(s) wel op de hoogte houden van de ontwikkeling die het kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject.

Daarnaast zal niets uit het traject worden besproken met derden zonder uw schriftelijke toestemming.

 

Afronding:

Wanneer uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de coaching af.  Er vindt nog een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s).
Het kan wenselijk zijn, met de informatie en kennis die ik nu van jullie kind heb, met jou/jullie als ouder(s) nog een aantal sessies te plannen, om een plan op te stellen. Zo krijg je als ouder(s) duidelijk in beeld  hoe je het beste met de hulpvraag van je kind kan omgaan.

Na een aantal weken hebben we nog een keer (telefonisch) contact om te kijken hoe het gaat.