Opvoedingsvragen

 

(Op-)gave

Een gezin runnen, kinderen opvoeden...een gave om dankbaar voor te zijn. Toch kan het soms onbedoeld, meer een opgave zijn.

Vragen zoals: Doe ik het wel goed? Geef ik mijn kinderen voldoende aandacht? Hoe ga ik met het lastige gedrag van mijn kind om? Hoe kom ik toe aan mezelf, zonder dat dit ten koste van het gezin gaat? Maar ook relatieproblemen of zelfs echtscheiding kunnen een enorme impact hebben op het gezinsleven en het opvoeden van je kind(eren). 

Vandaag de dag wordt steeds meer gevraagd van ouders en kinderen en het gezinsleven kan soms erg hectisch zijn. Het kan dan gebeuren dat u door het gedrag van een kind of door gezinsomstandigheden de grip op de opvoeding en het gezinsleven even kwijt bent.

 

Situatieschets

Negatieve sfeer

Door allerlei omstandigheden, kunt u in een negatieve spiraal komen met uw gezin. Bijvoorbeeld: U bent vermoeit geraakt, door slecht slapen, spanning of doordat uw kind veel (negatieve) aandacht vraagt. Vervolgens kunt u minder van uw kinderen verdragen waardoor u sneller moppert. Uw kind merkt dit op en wordt daar onrustiger van. Ook onrustig slapen kan daar een reactie op zijn. Zo raakt u nog meer vermoeit en dan is de cirkel rond. Het gevolg is dat u veel aan het mopperen bent omdat uw kinderen niet luisteren en druk zijn, terwijl uw kinderen druk zijn en slecht luisteren omdat u veel aan het mopperen bent en er onrust heerst. Zo blijft het balletje rollen. Om deze cirkel te doorbreken kunt u de hulp van een coach inschakelen.

 

Onzekerheid

Het kan ook zijn dat u van nature snel twijfelt of u iets wel goed doet en uw onzekerheid onbewust overdraagt op uw kind(eren). Ook hierdoor ontstaat onrust, waar het kind op reageert door extra aandacht te vragen, meer te huilen of boos te zijn, grenzen uit te testen, enz. 

Opvoedstijl

Het is ook mogelijk dat de opvoedstijl die u in uw gezin hanteert, voor één van de kinderen niet de juiste is. Waar u met uw andere kinderen geen problemen hebt ervaren, kan er zomaar met een volgend kind wél een probleem ontstaan. In dit geval is het gevaar aanwezig dat het kind in kwestie zich achtergesteld gaat voelen bij de andere kinderen. Hij/zij wordt immers steeds gecorrigeerd, heeft het steeds gedaan, is steeds de oorzaak van de negatieve sfeer...

Soms ontstaan zo moeilijke situaties. Bijvoorbeeld uw kinderen luisteren niet of zijn vaak en lang boos, waardoor u steeds meer gaat mopperen. Het is niet altijd even gemakkelijk uit die negatieve spiraal te stappen. Een opvoedcoach kan u helpen om situaties en omstandigheden in uw leven te veranderen..

 

Gebrek aan overzicht

 

Een gezin runnen is eigenlijk niets minder dan manager zijn. Er gebeuren allerlei verschillende dingen op diverse terreinen, zowel gepland als onverwacht en er wordt van u als ouder(s) verwacht dat u dit coördineert en coacht. En dat is lang niet eenvoudig. Veel ouders ervaren regelmatig dat ze de regie kwijt zijn. Er gaan dingen mis, er worden dingen vergeten, er komt steeds meer spanning en onvrede. Ook in het huishouden gaan praktische zaken niet meer op tijd. De hoogste tijd om een coach in te schakelen! Samen kijken we waar het makkelijker kan en wat eventueel gedelegeerd kan worden. We nemen al je taken onder de loep en ook de tijdstippen waarop het vooral mis gaat. Met als doel: rust en overzicht!

 

De coaching

Ik bied begeleiding en ondersteuning om de regie van de opvoeding te behouden of te vinden. Ik help u bij het vinden van praktische oplossingen die passen bij u en uw kind.  Er wordt aansluiting gezocht bij uw situatie, uw specifieke omstandigheden, uw kwaliteiten en mogelijkheden. Samen met u wordt een verbeterplan opgesteld. Het uiteindelijke doel is dat u zelf de grip terugkrijgt op uw situatie en de rust en gezelligheid in uw gezin weer terugkeert.

Bij het coachen ga ik er van uit dat het kind nooit de intentie heeft het gezin in de problemen te brengen en evenzo hebben de ouders nooit de intentie hun kind in de problemen te brengen. Er is sprake van een verstoorde wisselwerking en het zoeken naar de oorzaak hiervan is het begin van de oplossing.

Het coaching traject is bedoeld voor ouders van kinderen van 0 tot 18  jaar.
De duur van het traject varieert van 5 tot 10 gesprekken van ca. 1,5 uur. De omvang van het traject wordt in overleg vastgesteld op basis van de aard en de complexiteit van uw vraag. Voor de werkwijze van coaching verwijs ik u naar: Werkwijze