Faalangst...

Faalangst komt vaker voor dan we denken en weten. Zowel bij kinderen als bij volwassenen kan de angst om dingen fout te doen, een grote, ja zelfs té grote rol spelen in het dagelijks leven. Maar niet alleen het maken van fouten geeft de angst. Ook het niet aan bepaalde verwachtingen (denken te) kunnen voldoen, zorgt voor faalangst. Verwachtingen die door anderen opgelegd worden of verwachtingen die we onszelf opleggen. Perfectionisme kan een oorzaak zijn van faalangst. 

Kenmerken van faalangst bij kinderen

Alle kinderen zijn anders en er zijn dan ook veel verschillende soorten signalen voor faalangst. Vaak komen lichamelijke signalen voor, zoals zweethanden, een rood hoofd krijgen, vlekken in de nek, veel naar de wc moeten, hartkloppingen, hoofdpijn, buikpijn, misselijk zijn, diarree of overgeven.

Naast deze lichamelijke reacties zijn er ook gedragsmatige reacties. Sommige kinderen worden druk, gaan chaotisch te werk, gaan lachen, overdreven doen, de clown uithangen. Terwijl andere kinderen juist verlegen worden, blokkeren, niets durven te vragen, concentratieproblemen krijgen of een black-out. Een veel voorkomend signaal is ook de gevreesde situatie uit de weg willen gaan. Dus niet meer naar school willen of van een clubje af willen. Of subtiel proberen om onder een spreekbeurt uit te komen. Door moeilijke situaties uit de weg te gaan, wil een kind de gevoelens van angst vermijden.

Bij faalangst hebben kinderen veel negatieve gedachten over zichzelf. Negatieve uitspraken over zichzelf kunnen ook een signaal van faalangst zijn. Uitspraken zoals: “Het zal me toch niet lukken” of “Ik kan dat niet” of “Ik ben heel slecht in….” of “Doe jij dat maar… ik kan het niet”.

Hoe kan je als ouder helpen?

Ten eerste is het als ouder belangrijk om de faalangst te herkennen. Kinderen schamen zich vaak; maak het bespreekbaar en laat ze merken dat je wilt helpen. Als je kind faalangst heeft, kan je nadenken of er iets is wat jij als ouder kan veranderen. Probeer thuis een veilige omgeving te bieden en werk aan het vertrouwen tussen jou en je kind. Bedenk of jouw verwachtingen van je kind meespelen. Laat je verwachtingen aansluiten bij de leeftijd en mogelijkheden van je kind.

Let op je reacties op gedrag en prestaties van je kind. Focus op het proces in plaats van op het resultaat. Hiermee wordt bedoeld dat je de inspanning van je kind waardeert in plaats van het resultaat. Dus zeg in plaats van: “Wow, wat goed dat je een 8 hebt gehaald”  : “Wow, je hebt echt goed je best gedaan!”. Sommige complimenten kunnen namelijk juist faalangst oproepen. Let dus op de soort complimenten die je geeft. 

Laat je kind merken dat fouten maken mag en dat hij of zij daarvan juist leert. Als je kind een bepaalde situatie wil vermijden, ga hier dan niet in mee. Zorg dat je kind zijn angst wel aangaat. Je kind leert dan omgaan met spanning en zijn zelfvertrouwen groeit hiervan. Maar bied wel de steun en hulp die het nodig heeft om het aan te kunnen. 

 

Faalangsttraining

Zowel voor volwassenen als kinderen bied praktijk Gezi(e)n een succesvolle training om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en faalangst de baas te kunnen.  Deze training geeft  jou/ je kind:

-Meer zelfinzicht. We ontdekken (opnieuw) je talenten en je zult zien: je kunt meer dan je denkt!

-Je leert gevoelens te beïnvloeden. Wat voel ik en is dat reëel? Door gedachten om te buigen, beïnvloed je je gevoel.

-Eigenwaarde en zelfvertrouwen. Je mag er zijn, je bent goed zoals je bent, ook als je fouten maakt. Je bent waardevol.

-Ontspanning. Wat als de angst je toch bekruipt? Je leert je te ontspannen als de spanning oploopt.

-Je leert anders te denken. Elke belemmerende gedachte leer je om te zetten in een helpende gedachte.

-Je leert dat fouten maken mag. Het is iets om trots op te zijn, want het betekend dat je iets hebt geprobeerd!

-Je leert humor te gebruiken als iets misgaat. Zo kun je je angst en gevoel beter relativeren.

-Je leert feed-back geven en ontvangen. Het is oké en goed bedoelt als iemand je zegt dat je het beter anders kan doen.

-Je leert problemen op te lossen. Rustig naar een probleem kijken, analyseren en bedenken of je het kan oplossen of niet. Je kiest een strategie.

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!