Van harte welkom!

Wie ben ik en welke opleidingen en ervaring heb ik ?

Mijn naam is Sonja Spruyt- de Deugd. Ik woon met mijn man en mijn drie kinderen in Dordrecht. 

Naast mijn werk als Coach, werk ik als pedagogisch medewerker op een peutergroep, waar ik naast groepsleidster, ook kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling en/of gedragsproblemen begeleid. 

Het begeleiden van de kinderen die anders ontwikkelen dan de meeste leeftijdgenootjes, vind ik erg mooi. Ook de gesprekken met de ouders en hulpverleners geven mij veel voldoening.

Ik merk dat er een grote behoefte is aan laagdrempelige, praktijkgerichte hulp, voor ouders en kinderen, maar ook anderen die op welk terrein van het leven dan ook, tegen problemen aanlopen. Daarom heb ik besloten een opleiding voor Coaching te gaan doen en me te gaan inzetten voor kinderen en ouders, maar ook anderen, die een steuntje in de rug nodig hebben maar niet bij de reguliere GGZ terecht kunnen of willen. 

 

Ik heb de  opleiding Sociaal Pedagogisch Werk  gedaan. Verder heb ik de opleiding voor Vroegtijdige Voorschoolse Educatie met succes afgerond. Ook heb ik een module 'opbrengstgericht werken' met het behalen van een certificaat afgerond. In 2019 ben ik geslaagd voor de opleiding tot life-coach. Hiervoor heb ik een NOBCO geaccrediteerd diploma behaald. De Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, controleert en beoordeelt opleidingen op hun inhoud, niveau en praktijkopdrachten. Door het behalen van dit diploma kan ik me binnenkort inschrijven bij deze brancheorganisatie en daarmee onderscheid ik me van veel andere coaches. Mijn diploma is dus erkend door de NOBCO. 

Ik heb in de achterliggende 25 jaar op verschillende manieren ervaringen opgedaan, zowel in mijn verschillende werkvelden (gespecialiseerde gezinszorg, verslavingsproblematiek, leerlingbegeleiding, persoonlijke begeleiding), als in mijn privé leven. Deze ervaringen kan ik nu ik, mede dankzij mijn opleiding, goed toepassen in het begeleiden en coachen.

Ik heb ervaring met kinderen met AD(H)D, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, faalangst en diverse gedragsproblemen.

Ook volwassenen kunnen deze factoren als belemmerend ervaren, evenals spanningsklachten, keuzestress of zelfs burn-out klachten. Ook kunt u de opvoeding van uw kind(eren) als zeer pittig ervaren door allerlei factoren. Ook dan bent u bij Coaching praktijk Gezi(e)n aan het juiste adres.

 

Benieuwd naar mijn werkwijze?

Lees meer...Missie en Visie

Lees meer...Werkwijze